जाहिरात क्रमांक : PMC/03/2024 साठी विविध पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज
(Online Application for Recruitment of Various Posts for Advertisement No : PMC/03/2024)

अर्जदारासाठी डॅशबोर्ड (Dashboard for Applicant)

मोबाईल क्र (Mobile No)
 


     
Note : The applicant is expected to fill the application in 8 steps in total. OTP will not be required while filling the application for the first time. Applicant cannot update/edit application once application is submitted. If Application is not Submitted and wants to Update/Edit incomplete application, Please provide OTP received on your Mobile. Last date to Fill Application form is 31/03/2024. After this date, Link will be closed for New Application. Details of amount paid by you also included in application printout.

टीप: अर्जदाराने एकूण 8 टप्प्यांमध्ये अर्ज भरणे अपेक्षित आहे. पहिल्या वेळेस अर्ज भरताना OTP ची आवश्यकता नसेल. अर्ज सबमिट केल्यानंतर अर्जदार अर्ज अपडेट/संपादित करू शकत नाही. अर्ज सबमिट केला नसल्यास आणि अपूर्ण अर्ज अपडेट/संपादित करू इच्छित असल्यास, कृपया तुमच्या मोबाइलवर प्राप्त झालेला ओटीपि प्रदान करा. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 31/03/2024 आहे. या तारखेनंतर, नवीन अर्जासाठी लिंक बंद होईल. तुम्ही भरलेल्या रकमेचा तपशील अर्जाच्या प्रिंटआउटमध्ये देखील समाविष्ट केला आहे..